Cân đếm CUX II

1

  • Model: Cân đếm điện tử CUX-II Shinko Denshi
  • Loại sản phẩm: Cân đếm
  • Mã sản phẩm: CUX-II
  • Nhà sản xuất: Shinko Denshi
  • Bảo hành: 18 tháng
Danh mục:
0962.203.202