Cân điện tử FEH

Mức cân: 1kg; 3kg ; 5kg

Sai số: 0.1g ; 1g

Dòng sản phẩm: Cân nhà bếp

 

0962.203.202