Cân đóng bao marcus

1

  • Model: Cân đóng bao Marcus P2A
  • Loại sản phẩm: Cân công nghiệp
  • Mã sản phẩm: P2A
  • Nhà sản xuất: Marcus
  • Bảo hành: 18 tháng
Danh mục:
0962.203.202