Cân sàn điện tử 2 tấn

1

  • Model: Cân sàn điện tử 2 tấn
  • Loại sản phẩm: Cân sàn điện tử
  • Mã sản phẩm: A12
  • Nhà sản xuất: Yaohua
  • Bảo hành: 18 tháng
0962.203.202