Cân sàn điện tử

1

  • Model: Cân Sàn điện tử YHT3
  • Loại sản phẩm: Cân sàn điện tử
  • Mã sản phẩm: YHT3
  • Nhà sản xuất: Yaohua
  • Bảo hành: 18 tháng
0962.203.202