Cân treo điện tử Caston II

1

  • Model: Cân treo THB Caston II-CAS
  • Loại sản phẩm: Cân treo điện tử
  • Mã sản phẩm: THB Caston II
  • Nhà sản xuất: CAS
  • Bảo hành: 18 tháng
0962.203.202