Cân vàng điện tử DJ Shinko

1

  • Model: Cân vàng điện tử DJ Shinko
  • Loại sản phẩm: Cân vàng điện tử
  • Mã sản phẩm: DJ
  • Nhà cung cấp: Shinko Vibra
  • Bảo hành: 18 tháng
0962.203.202