Cân thử tuổi vàng

1

  • Model: Cân thử tuổi vàng LN Vibra
  • Loại sản phẩm: Cân vàng điện tử
  • Mã sản phẩm: LN
  • Nhà sản xuất: Shinko Vibra
  • Bảo hành: 18 tháng
0962.203.202