Đầu cân D2008FA

Đầu cân kỹ thuật số D2008FA với các thương hiệu MKCells (U.S.A), SNK, Keli.

Hỗ trợ kết nối cảm biến lực Kỹ thuật số BTA-D (AMCells), QS-D (AMCells, Keli), LU-D (MKCells), ZSFB-D (MKCells, AMCells, Keli),… chuẩn C, E, O, K.

0962.203.202