Loadcell MKcell 30T USA

  • Cảm biến lực kỹ thuật số (Digital Load Cells) MKCells LUD
  • Thương hiệu MKCells U.S.A Solution INC.
  • Với các chuẩn thông dụng ECK, O. Chống nhiễu và chống nhiễm sét tốt. Lắp đặt và sửa chữa dễ dàng.
0962.203.202