Cân điện tử đếm Ranger Count 2000

1

  • Model: Cân điện tử đếm Ranger Count 2000 Ohaus
  • Loại sản phẩm: Cân đếm
  • Mã sản phẩm: Ranger Count 2000
  • Nhà sản xuất: Ohaus
  • Bảo hành: 18 tháng
Danh mục:
0962.203.202